Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för rådgivningsbranschen, det avtalslösa läget och övertidsförbudet upphör

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av de olika parternas administration, varefter det är möjligt att få närmare upplysningar om innehållet.

Förhandlingsresultatet om rådgivningsbranschens ramavtal uppnåddes onsdagen den 18 mars.

Branschens kollektivavtal löpte ut den 31 december 2019 och sedan dess har branschen befunnit sig i avtalslöst läge. Från och med slutet av februari rådde också övertids- och skiftbytesförbud, men förbuden har nu upphävts.

Ramavtalet för rådgivningsbranscherna tillämpas för tjänstemän vid bland andra Pro Agria, Marthorna och 4H-föreningarna. Kollektivavtalets parter är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Fackförbundet Pro, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf, Agronomförbundet och Servicearbetsgivarna Palta.

Mera detaljerad information om förhandlingsresultatet ges efter att det har godkänts i förhandlingsparternas administrativa organ.

Tillläggsinformation:

Sari Jokinen, avtalsombudsman, 050 461 9316