Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Destia klart, lösningen avviker från det normala på grund av coronaviruset

JHL och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA har uppnått ett förhandlingsresultat om arbetsvillkoren för arbetstagarna hos infrastrukturbolaget Destia. Detta företagsspecifika avtal är det första i sitt slag.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA uppnådde på kvällen den 17 mars ett förhandlingsresultat om ett normalt bindande företagsspecifikt arbetskollektivavtal för Destias personal. Destia är ett företag i infrastruktur- och anläggningsbranschen som bland annat planerar och bygger trafikleder.

Avtalet är det första i sitt slag. Inom Destia tillämpades tidigare kollektivavtalet för Paltas arbetstagare i infrastrukturbranschen. De aktuella förhandlingarna resulterade i ett eget kollektivavtal för Destia som syftar till att beakta företagets särdrag.

Förhandlingsresultatet avviker från den allmänna linjen

På grund av den exceptionella situationen med coronaviruset avviker förhandlingsresultatet från den allmänna linjen.

Avtalsperioden är 12+12 månader.

Lönerna stiger under det första året med en generell lönehöjning på 1,0 procent och en företagsspecifik pott på 0,3 procent.

Om justering av lönerna och om modellen för 2021 förhandlar avtalsparterna senast 15 november 2020.

Om man då inte uppnår samförstånd upphör avtalet utan separat uppsägning den 31 januari 2021.

Konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden slopas

Arbetstidsförlängningen på 24 timmar slopas och samtidigt inkluderades vissa överenskommelser om arbetstidsflexibilitet i det nya avtalet.

På grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset innefattar avtalet även temporära förändringar vad gäller tidsgränserna för permitteringar och samarbetsförhandlingar samt förändrat fokus för reseersättningar.

Den tuffa förhandlingssituationen krävde exceptionell flexibilitet av båda parterna. Förhandlingsresultatet inkluderar även en krisklausul som innebär att båda parter är beredda att återuppta förhandlingarna omedelbart om det ekonomiska läget förändras i infrastrukturbranschen.

Förhandlingsresultatet behöver fortfarande godkännas av parternas ledningar. När det är klart kommer vi att publicera mer information.

Fortsatta förhandlingar för att utveckla det företagsspecifika kollektivavtalet ska äga rum i höst enligt principen om kontinuerliga förhandlingar.

Mer information:

Jussi Päiviö, avtalsombud, 040 578 5916