Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för färjetrafiken, övertids- och skiftbytesförbudet avslutas

Förhandlingsresultatet avviker från den allmänna situationen till följd av coronavirussituationen. Den förlängda arbetstiden upphävs och avtalsperioden är 12 +12 månader

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Finlands Sjömans-Union och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta har uppnått ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för Finlands Färjetrafik.

Samtidigt upphävs det övertids- och skitbytesförbud som avsågs inledas på måndagen den 16 mars kl. 06.00.

Förhandlingsresultatet avviker från den allmänna linjen till följd av den undantagssituation som coronaviruset förorsakar.

Avtalsperiodens längd är 12 + 12 månader, den förlängda arbetstiden upphävs

Avtalsperiodens längd är 12 + 12 månader och lönerna stiger det första året med 1,3 procent. Avtalsparterna förhandlar före 15 november 2020 om nivån och modellen för lönejusteringarna år 2021. Ifall inget samförstånd uppnås, löper kollektivavtalet ut utan någon uppsägning den 31 januari 2021.

Dessutom upphävs arbetstidsförlängningen på 24 timmar som ingick i konkurrenskraftsavtalet. Samtidigt kom man överens om vissa flexibla arbetstidsarrangemang.

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ, varefter noggrannare information ges ut.

Mer information:

Jussi Päiviö, avtalsombud, JHL, 040 578 5916

Ari Hölsä, huvudförtroendeman, JHL, 040 551 4086

Satu Silta, sakkunnig, Finlands Sjöman-Union, 040 526 3435

Markus Wasström, huvudförtroendeman, Finlands Sjöman-Union, 045 139 7611