Gå till innehållet

Övertids- och skiftbytesförbud för Finlands Färjetrafiks färjor från och med 16 mars – arbetsgivarförbundet Palta ovilligt att iaktta arbetstagarnas utvecklingsförslag

JHL och Finlands Sjömans-Union inleder övertids- och skiftbytesförbud vid Finlands Färjetrafiks färjor. Förbudet omfattar alla uppgifter på färjorna och arbetet i anslutning till dem.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Finlands Sjömans-Union inleder ett övertids- och skiftbytesförbud som berör medlemmarna vid Finlands Färjetrafik, dvs. Finnferriers.

Förbudet inleds måndagen den 16 mars klockan 06.00 och fortsätter tills vidare. Övertidsförbudet omfattar Finlands Färjetrafiks färjeförare och -skötare vid vajerfärjor. Dessutom omfattar förbudet de arbetstagare som utför understödande uppgifter för varjerfärjorna vid Finlands Färjetrafiks kontor.

Orsaken till övertids- och skiftbytesförbudet är arbetsgivarens ovilja att förhandla om utveckling av kollektivavtalet. Arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Servicearbetsgivarna Palta.

Arbetsgivaren ovillig att utveckla avtalet

– Palta har visat stor ovilja att förhandla om utveckling av kollektivavtalet. Inga av de reformer vi föreslagit verkar duga för arbetsgivaren, konstaterar JHL:s avtalsförhandlare, avtalsombud Jussi Päiviö.

– Vi har föreslagit förnuftigare rotation av arbetsskift och tolkningar av ersättningar för söckenhelger som motsvarar nivån i Paltas övriga kollektivavtal. Dessutom är vi villiga att sluta ett avtal för endast ett år med en löneförhöjning på 1,3 procent.

Överdimensionerade kompensationskrav för upphävande av den förlängda arbetstiden

Päiviö tillägger att JHL också försöker hitta modeller för yrkesrelaterad utveckling. Till råga på allt kräver arbetsgivaren överdimensionerad kompensation för att upphäva den förlängda arbetstiden som konkurrenskraftsavtalet medförde.

Som en följd av övertids- och skiftbytesförbudet kommer en del av färjeturerna att förbli otrafikerade eftersom sjukfrånvaro och semester inte helt kan utföras med tillfällig arbetskraft.

– Detta är beklagligt. Dessutom måste cheferna, som är för få redan nu, tänja sig olidligt långt.

Mer information:

Jussi Päiviö, avtalsombud, JHL, 040 578 5916

Ari Hölsä, huvudförtroendeman, 040 551 4086

Satu Silta, sakkunnig, Finlands Sjöman-Union, 040 526 3435

Markus Wasström, huvudförtroendeman, 045 139 7611