Gå till innehållet

JHL kräver ett eget löneprogram för kommunernas låglöne- och kvinnodominerade branscher – höjningar i de uppgiftsbaserade lönerna

JHL kräver ett löneprogram för kommunerna som syftar till att höja de uppgiftsbaserade lönerna inom låglöne- och kvinnodominerade branscher. Branschens attraktivitet måste förbättras så att det finns ett tillräckligt rekryteringsunderlag. Upp till en tredjedel av kommunernas arbetstagare går i pension under de kommande tio åren.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL vill i de pågående kommunala kollektivavtalsförhandlingarna uppnå ett löneprogram som uttryckligen skulle höja de uppgiftsbaserade lönerna inom låglöne- och kvinnodominerade branscher. Enligt förbundet är det viktigt att satsa på ett löneprogram eftersom pensioneringstakten inom kommunbranschen är snabb och de kvinnodominerade branscherna hotas av arbetskraftsbrist redan nu. Enligt JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine är detta en fråga som kommunerna inte kan sopa under mattan.

Enligt Kevas beräkningar kommer nästan 170 000 personer inom kommunbranschen att gå i pension inom de kommande tio åren. Det är nästan en tredjedel av alla kommunala arbetstagare.

– Största delen av dem som pensioneras har uppnått alla erfarenhetstillägg. De har ofta också genom lång erfarenhet avancerat till krävande uppgifter. Största delen av arbetsplatserna som blir lediga besätts med unga personer som inte får erfarenhetstillägg och de uppgiftsbaserade lönerna är lägre än för de nyanställda än för dem som haft lång anställning. Pengar som var avsedda för löner förblir så att säga oanvända. Dessa pengar borde placeras i det löneprogram som vi driver på. Med löneprogrammet kan de uppgiftsbaserade lönerna inom låglöne- och kvinnodominerade branscher höjas, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Löneprogrammet skulle basera sig på kommunbranschens snabba pensioneringstakt. Programmets bas skulle utgöras av lönesumman för det fastställda året. Därifrån skulle man dra av ett bortfall på en tredjedel. Med den tredjedel som lösgörs från lönesumman skulle man avtala om användning av en viss procent för höjning av de uppgiftsbaserade lönerna inom låglöne- och kvinnodominerade branscher.

– Lönepengar frigörs årligen då arbetstagare pensioneras eller övergår till andra branscher. Löneprogrammet skulle finansieras med de inbesparade lönepengar som per år kan uppgå till så mycket som 18 miljoner euro. Årligen går cirka 16 000 personer inom kommunbranschen i pension men endast cirka 2/3 av platserna som blir lediga besätts med nya arbetstagare.  Det behövs 2,5 procent för att korrigera lönerna och främja lika lön. På så sätt kunde snedvridningen i löner korrigeras. Branschens attraktivitet ökar då de uppgiftsbaserade lönerna höjs. Löneprogrammet skulle också ha en positiv inverkan på arbetshälsa och sjukfrånvaro, konstaterar Niemi-Laine.

Mer information: ordförande Päivi Niemi-Laine 0140 702 4772