Gå till innehållet

JHL förhåller sig allvarligt till coronaviruset – begränsningar i verksamheten till utgången av maj

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL förhåller sig allvarligt till det hot som coronaviruset förorsakar och har som förbund skridit till många försiktighetsåtgärder för att inte äventyra liv eller hälsa. Vi iakttar de förpliktelser som ingår i arbetarskyddslagen och lagen om smittsamma sjukdomar samt de rekommendationer som hälsomyndigheterna och landets regering utfärdar.

Människors hälsa och välmående är alltid viktigast.

Till följd av coronavirussituationen råder följande vid JHL fram till utgången av maj 2020:

JHL:s personal deltar fysiskt endast i de allra nödvändigaste förhandlingarna, evenemangen och mötena. JHL:s beslutande organ sammanträder till möten och andra nödvändiga sammankomster på distans. JHL:s evenemang och JHL-institutets kurser är inhiberade och/eller flyttade, också på Åland. Nätkurser ordnas normalt. Inga möten där också personer som inte tillhör JHL:s personal deltar, ordnas i JHL:s lokaliteter.

JHL rekommenderar att medlemsföreningarna inhiberar eller senarelägger sina evenemang. Förbundets stadgeenliga möten kan ordnas med distansförbindelse på det sätt som stadgarna föreskriver eller i undantagsfall skjutas fram och ordnas vid ett senare tillfälle.

Inrikesresande begränsas till endast sådana resor som är nödvändiga för att sköta arbetet. Utrikesresor görs inte och gäster från utlandet tas inte emot. Personer som återvänder från fritidsresor i utlandet ska jobba på distans i 14 dagar innan de återvänder till arbetsplatsen.

Distansarbetet har utvidgats och rengöringen och handhygienen i förbundets lokaliteter har intensifierats. Handskakningsförbud råder vid arbetsuppgifter och personalen uppmuntras att inte heller på fritiden skaka hand.

Coronaviruset har väckt många frågor bland JHL-medlemmarna som gäller utförande av arbetet . Vi har sammanställt ett infopaket på vår webbplats jhl.fi/koronavirus, där vi svarar på många frågor i anknytning till viruset och hur coronaviruset påverkar arbetet och utförandet av arbetet. Sidan finns för tillfället bara på finska men översätts till svenska så fort som möjligt.

– JHL:s medlemmar arbetar i stor utsträckning inom sådana branscher som är särskilt hårt utsatta till följd av coronaviruset och där distansarbete inte är möjligt. Det är oerhört viktigt att säkerställa att personalen kan utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt och att minimera spridningen av viruset. Tillräckliga samhälleliga tjänster kan garanteras genom att i samarbete sköta om personalens hälsa och ork i arbetet, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Det finns inga bekräftade fall av coronavirus bland JHL:s personal.