Gå till innehållet

Förhandlingarna om kollektivavtal för kommunernas tekniska personal inleddes

Förhandlingarna om nytt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunernas tekniska personal inleddes tisdagen den 10 mars. Vid det första mötet lade löntagarorganisationerna fram sina förhandlingsmål för arbetsgivaren. Dessutom diskuterades den allmänna förhandlingssituationen och branschens löneprogram.

Förhandlingsparterna för kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) samlades för första gången till egentliga förhandlingar tisdagen den 10 mars. Löntagarorganisationerna presenterade sina förhandlingsmål för arbetsgivarparten.

Vid mötet fördes en allmän debatt om förhandlingssituationen och löneprogrammet för den tekniska sektorn.

– Då den allmänna kostnadsnivån för kommunbranschen inte ännu är klar, måste vi vänta på vilken lösning kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp kommer fram till.  Först därefter kan vi på allvar tala om pengar, konstaterar avtalsombud Hannu Moilanen.

– Vi diskuterade våra förhandlingsmål på ett allmänt plan.  Trots det dömde Kommunarbetsgivarna KT genast ut diskussionen om vilka personalgrupper som ska omfattas av kollektivavtalet för teknisk personal, säger avtalsombud Marja Lehtonen.

Genomgången av löntagarorganisationernas förhandlingsmål fortsätter vid följande möte. Förhandlingarnas bakre gräns är den 31 mars. Det är samma dag som avtalet löper ut.

Förhandlingsparter för kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är på löntagarsidan Offentliga sektorns union JAU (JHL är medlem i unionen), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo. Arbetsgivarsidan representeras av Kommunarbetsgivarna KT.

Mer information:
avtalsombud Hannu Moilanen, 040 310 1255
avtalsombud Marja Lehtonen, 046 920 9192