Gå till innehållet

Parterna presenterade sina mål vid hälsovårdsbranschens kollektivavtalsförhandlingar

Hälsovårdsbranschens kollektivavtal tillämpas vid privata serviceställen inom hälsovårdsbranschen. Förhandlingarna fördes i konstruktiv anda.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom den privata hälsovårdsbranschen fortsatte onsdagen den 9 mars. Parterna presenterade sina mål för varandra och förde en ingående diskussion om dem.

Arbetstagarna representeras av Terveyspalvelualan unioni och arbetsgivaren av Hyvinvointiala HALI. JHL är ett av medlemsförbunden i Terveyspalvelualan unioni.

Till unionens och JHL:s viktigaste mål hör löneförhöjningar som förbättrar köpkraften och upphävande av den förlängda arbetstiden.

Förhandlingar i god anda

Dessutom föreslår JHL som en del av unionen ett flerårigt löneprogram, förbättrade familjeledigheter, förtydligade resedirektiv och övergång till semesterkalkylering som baserar sig på 5 dagar/vecka i semesterbestämmelserna.

Andra centrala mål är att förbättra personalrepresentanternas ställning, liksom förändringar som ökar välmåendet i arbetet.

Förhandlingarna fördes i konstruktiv anda.

Hälsovårdsbranschens arbetsvillkor tillämpas vid privata hälsobadinrättningar och rehabiliteringsinrättningar, sjukhus, läkar- och företagshälsovårdsstationer, laboratorie-, röntgen- och övriga medicinska forskningsinrättningar och  vid fysikaliska vårdinrättnignar.

Kollektivavtalet för Terveyspalvelualan Unioni är normaliserande dvs. då den undre tillämpningsgränsen uppfylls eller på separat överenskommelse, binder den arbetsgivare som hör till arbetsgivarförbundet. Inom branschen finns också ett nästan identiskt allmänbindande kollektivavtal, där avtalsparterna är Hyvinvointiala HALI och Hälso- och socialbranschens förhandlingsorganisation TSN.

Mer information:

Kalle Honkanen, avtalsombud, 050 406 9313