Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Campusta, bolaget som producerar tjänster för Tammerfors universitet

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ.

En uppgörelse har nåtts om kollektivavtal för arbetstagarna vid Campusta. Förhandlingsresultatet uppnåddes måndagen den 9 mars.

Löntagarorganisationerna JHL och Fackförbundet Pro informerar mer om uppgörelsen vid ett informationstillfälle för medlemmar den 10 mars och offentligt efter att förhandlingsparternas beslutande organ godkänt resultatet.

Campusta ansvarar för vaktmästar-, rengörings- och fastighetsservicen vid Tammerfors universitet. Parterna i kollektivavtalet för Campusta är JHL, Fackförbundet Pro och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Mer information:

Sari Jokinen, avtalsombud, 050 46 19 316