Gå till innehållet

Coronaviruset har föranlett många olika anvisningar vid ämbetsverken – situationen blev ett samtalsämne vid statens tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingar

Statens arbetsmarknadsverk håller på att upprätta anvisningar med hjälp av vilka man kan säkerställa att kollektivavtalen iakttas också i undantagssituationer.

Förhandlingarna om det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för staten fortsatte på måndagen den 9 mars. Förhandlingarna fick en ny vändning förra veckan, då coronaviruset blev ett samtalsämne vid sidan av anställningsvillkoren.

Också denna veckas möte inleddes med genomgång av coronavirussituationen. Statens ämbetsverk har upprättat anvisningar som avviker från varann. Anvisningarna gäller till exempel arbetsvillkor, semester, arbetstid och lön. En del av anvisningarna har förorsakat oklarheter bland personalen.

Nu är avsikten att Statens arbetsmarknadsverk i snabb ordning upprättar en gemensam anvisning för alla statens ämbetsverk. Avsikten med anvisningen är att säkerställa att tjänste- och arbetskollektivavtalen följs också i det undantagstillstånd som coronaviruset förorsakar.

Anvisningen blir klar inom de närmaste dagarna.

Armbrytning om den förlängda arbetstiden och löneförhöjningar

Också andra förhandlingsfrågor togs upp vid förhandlingsbordet. Parterna gick vid senaste förhandling igenom en del av löntagarorganisationernas mål och nu gicks resten av dem igenom.

– Målen i anknytning till semesteravtalet och resereglementet togs upp, säger JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Förhandlingarna har enligt Karrasch gått in i en intensiv fas och förhandlingsparterna presenterar många mål som diskuteras ingående.  Följande gång träffas förhandlingsparterna den 13 mars, varvid arbetsgivarens mål kommenteras.

– Förmodligen kommer förhandlingarnas att bli intensivare och förhandlingsfrågor kommer att strykas, förutspår Karrasch.

– Löntagarorganisationernas mål är att småningom få en uppfattning om vad avtalshelheten kommer att bestå av. De stora frågorna, såsom den förlängda arbetstiden, löneförhöjningarna och avtalsperiodens längd kommer troligen att förtydligas under slutet av månaden.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut den 31 mars. Parterna har som mål att uppnå ett förhandlingsresultat innan dess.

Kolla den aktuella förhandlingssituationen på sidan om förhandlingssituationen.