Gå till innehållet

Privata socialservicebranschens kollektivavtalsförhandlingar tillfälligt avbrutna, JHL marscherade ut ur förhandlingsrummet: ”Mycket svår situation”

Arbetsgivaren har inte visat vilja att skapa ett sporrande lönesystem.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom den privata socialservicebranschen har tillfälligt avbrutits på måndag eftermiddag den 9 mars. JHL och de övriga löntagarorganisationerna marscherade bort från förhandlingsbordet kort efter att mötet inletts.

– Att lämna förhandlingsbordet kan jämföras med en utmarsch från arbetsplatsen. Det är kraftig åtgärd, men vi såg inget annat alternativ, säger avtalsombud Kari Bagge som förhandlar om kollektivavtalet.

Utmarschen berodde på att arbetsgivaren inte varit beredd på att förhandla om reformering av lönesystemet. Bagge beskriver situationen som ”mycket svår”.

Arbetsgivarens attityd oroar

Under föregående avtalsomgång kom parterna överens om åtgärder för att minska lönegapet i uppgiftsrelaterade löner mellan den privata socialservicebranschen och den kommunala sektorn. Dessutom kom man då överens om målet att skapa ett sporrande lönesystem som beaktar arbetets svårighetsgrad.

– JHL är mycket oroat över arbetsgivarens attityd beträffande målet, säger Kari Bagge.

– Arbetsgivaren har inte ens för avsikt att uppnå målet eller intresse av att diskutera det. Det är inte möjligt att fortsätta förhandlingarna innan arbetsgivaren går med på att förhandla om reformering av lönesystemet.

JHL prutar inte

JHL håller stadigt fast vid sitt mål att uppnå anställningsvillkor för den privata socialservicebranschen som medverkar till att höja branschens attraktivitet. Det uppnår vi med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och sporrande lön.

Arbetsgivaren vill öka flexibiliteten på samma sätt som inom exportindustrin och anser att löneförhöjningarna ska följa den allmänna linjen. JHL anser ändå att branschen inte i första hand behöver flexibilitet utan ett klart rättvisare lönesystem.

– Kollektivavtalet innehåller redan nu goda flexelement. Den privata socialservicebranschen är en specialbransch av ett eget slag och exportindustrins lösningar kan inte tillämpas som sådana inom den, betonar Kari Bagge.

Löntagarorganisationerna är beredda att återuppta förhandlingarna omedelbart då arbetsgivaren visar vilja att förhandla om reformeringen av lönesystemet.

Inom den privata socialservicebranschen arbetar bland annat närvårdare, personliga assistenter, vårdbiträden, instrumentvårdare, handledare och geronomer. Det finns tusentals verksamhetsställen som producerar privat socialservice i Finland. Branschens arbetsplatser är till exempel de privata daghemmen, skyddshemmen, missbrukaranstalterna, servicehem och grupphem.

Mer information:

Avtalsombud Kari Bagge, 044 773 6190