Gå till innehållet

Parternas arbetstidsmål på Avaintas förhandlingsbord

Förhandlingsparterna diskuterade både arbetsgivar- och arbetstagarsidans mål beträffande arbetstid.

Förhandlingarna om Avainta-avtalet, dvs. det kollektivavtal som tillämpas för arbetstagare vars arbetsgivare är anslutna till Avainta-arbetsgivarna, fortsatte på måndagen den 9 mars. På förhandlingsbordet låg bägge parternas mål beträffande arbetstid.

På löntagarförbundens önskelista fanns särskilt frågor i anknytning till arbetsskiftsförteckningar och periodarbetstid. Arbetsgivarna å sin sida hade också mål i anknytning till periodarbetstid.

Vid bordet råder fortsättningsvis god anda, säger ansvariga avtalsombudet Minna Pirttijärvi, som förhandlar om avtalet.

– Parterna har lovat att förhålla sig öppet till motpartens mål.

Förhandlingarna om Avainta-avtalet fortsätter onsdagen den 11 mars.

Avtalsparter för Avainta-avtalet är på löntagarsidan JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT.

Arbetsgivarsidan representeras av AVAINTA Arbetsgivarna.

Mer information:

Minna Pirttijärvi, ansvarigt avtalsombud, 0400 885 017