Gå till innehållet

Fyra förhandlingar i mål, en inleddes – så här förhandlade JHL under den gångna veckan

En del av kollektivavtalsförhandlingarna framskred ända till förhandlingsresultat. Inom andra förhandlingar söker parterna ännu efter en gemensam melodi.

JHL:s kollektivavtalsförhandlingar går heta. Avtalsperioderna löper ut och arbetsgivarna och arbetstagarna försöker nå samförstånd om anställningsvillkor för de kommande två åren.

Vecka 10 bjöd på glädjenyheter från fyra förhandlingsbord: järnvägsbranschen, Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher, Arbetartraditionens institut och Finnvera.

Vid alla dessa förhandlingsbord har parterna nått ett förhandlingsresultat. Förhandlingsresultaten träder i kraft efter att parternas beslutande organ godkänner det.

Järnvägsbranschen nådde ett resultat efter segslitna förhandlingar (artikeln på finska). Förhandlingarna inleddes redan i december och branschen svävade länge i ett avtalslöst tillstånd. Löneförhöjningarna i det nya kollektivavtalet iakttar den allmänna linjen.

Energibranschens förhandlingar inleddes

Samtidigt sköts statskottet vid andra förhandlingsbord. Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare inom energibranschen inleddes. Parterna diskuterade praktiska förhandlingsfrågor och vid följande möte avser arbetsgivarna och arbetstagarna presentera sina förhandlingsmål för varandra (artikeln på finska).

Inom bildningsbranschens förhandlingsbord diskuterades både privata undervisningsbranschens och universitetens anställningsvillkor.

Inom Helsingfors universitets fastighetsservicebolags förhandlingar inleddes förhandlingarna om den förlängda arbetstiden och andra arbetstidsbestämmelser. Förhandlingarna fördes i god anda. Förhandlingarna fortsätter den 11 mars.

Också inom det till bildningsbranscherna (artikeln på finska) hörande Nationalgalleriets förhandlingar diskuterades arbets- och restider. Enligt JHL:s regionombud Tiina Sulin tangerades den förlängda arbetstiden på ett allmänt plan då man talade om arbetstid.

Enligt Sulin har man nu kommit överens om många förhandlingstider. Nationalgalleriets kollektivavtal diskuteras nästa gång den 12 mars.

Inom kommunbranschen behandlades förhandlingsmålen

Kommunbranschens huvudförhandlingsgrupp höll paus i förhandlingarna men arbetsgrupperna har sammanträtt och noggrannare behandlat de givna förhandlingsmålen. Huvudförhandlingsgruppen sammanträder nästa gång den 13 mars.

Inledandet av förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal för kommunernas tekniska personal har tidigarelagts. Förhandlingarna inleds den 10 mars. Ursprungligen var avsikten att förhandlingarna inleds den 17 mars.

Förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal för kommunernas timanställda (TIM-AKA) fortsatte på fredagen. Under förhandlingarna gick man igenom JHL:s avtalsmål.

– Vi diskuterade våra mål om arbetstidsbestämmelser samt våra ersättningsförslag som kan visa sig bli utmanande, säger avtalsombud Karita Alanko, som ansvarar för förhandlingarna om avtalet.

Koronaviruset diskuterades vid statens förhandlingsbord

Huvudförhandlingsgruppen för statens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte sina förhandlingar på torsdagen. Arbetsgivarsidan berättade hurudana planer den har för att avvärja coronaviruset. Därefter diskuterade parterna ingående arbetstagarsidans mål beträffande arbetstiden.

Förhandlingarna fördes i konstruktiv andra. Det betyder ändå inte att gemensamma synpunkter finns ännu i det här skedet, beskriver JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Förhandlingarna om Avainta-avtalet fortsatte på torsdagen. Förhandlingarna fördes i god anda och behandlade till exempel arbetstidsexempel.

Både inom den privata socialservicebranschen och kommunbranschen diskuterade parterna den förlängda arbetstiden.

Dessutom fortsatte förhandlingarna om kyrkans kollektivavtal. Det är särskilt den förlängda arbetstiden som förorsakar huvudbry.

Kolla den aktuella förhandlingssituationen här.