Gå till innehållet

Upphävande av den förlängda arbetstiden på kyrkans förhandlingsbord

Den förlängda arbetstiden har genomförts på många olika sätt inom branschen.

Kyrkans kollektivavtalsförhandlingar fortsatte fredagen den 6 mars.

Förhandlingsparterna förde en mångsidig diskussion om upphävande av den förlängda arbetstiden. Diskussionen om den förlängda arbetstiden inom kyrkan försvåras av att förlängningen genomförs på olika sätt för olika arbetstagare.

Största delen av arbetstagarna inom branschen omfattas av arbetstidslagen. Men cirka en tredjedel av arbetstagarna följer ändå inte någon fastställd arbetstid. Till denna grupp hör särskilt de som utövar andligt arbete. Arbetstidsförlängningen har genomförts på olika sätt för dessa två grupper som avviker mycket från varandra. Dessutom har församlingarna tillämpat olika praxis om genomförande av arbetstidsförlängningen.

”Arbetstidsförlängningen har inte haft någon stor inverkan på resultaten”

Genomförandet av arbetstidsförlängningen har varit ojämn och varierande, säger avtalsombud Keijo Hiltunen, som förhandlar om kollektivavtalet.

– Arbetstidsförlängningen har inte haft någon stor inverkan på verksamhetens resultat eller kvalitet, säger Hiltunen.

Utöver den förlängda arbetstiden fortsatte förhandlingsparterna diskussionen om arbetstid för dem som utför andligt arbete och om försöket med allmän arbetstid.

Förhandlingsparterna träffas följande gång fredagen den 13 mars.

Mer information:

avtalsombudsman Keijo Hiltunen, 050 438 8105