Gå till innehållet

Statens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter: coronaviruset och arbetstiderna i centrum

Förhandlingarna fördes i god anda även om gemensamma uppfattningar ännu saknas.

Huvudförhandlingsgruppen för statens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte sina förhandlingar på torsdagen. Inledningsvis diskuterade parterna ändå coronaviruset.

Arbetsgivarsidan berättade hurudana planer den har för att avvärja coronaviruset. Staten förbereder ändringar i praxisen kring frånvaroanmälan för att förhindra att viruset sprids. Staten fattar beslut i rask ordning och informerar ämbetsverken och personalen vecka 11.

Dessutom diskuterades hur man iakttar anställningsvillkoren till exempel i en karantänsituation.

Organisationerna berättade om sina arbetstidsmål

Därefter diskuterade parterna det nya kollektivavtalet.  Målen om arbetstid har en viktig roll i arbetsgivarpartens målsättningspaket och dem gick vi detaljerat igenom.

– Förhandlingarna fördes i konstruktiv andra, bättre än förra veckan. Det betyder ändå inte att gemensamma synpunkter finns ännu i det här skedet, beskriver JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Nästa vecka sammanträder parterna på måndag och fredag. Vid följande möte görs en genomgång av arbetstagarsidans förhandlingsmål. Också bedömning av arbetsgivarsidans mål står på agendan.

Ett intensivt skede

Förhandlingarna har nu gått in i ett intensivt skede: många förhandlingsmål ska diskuteras och ingående förhandlingar föras.

– Ännu har vi inte kört fast på tvistefrågor, utan plockar ut mål till fortsatta diskussioner och lösningen till ett textpaket, klargör JHL:s förhandlare, ansvarige avtalsombudet Jorma Viiala.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut den 31 mars. Parterna har som mål att uppnå ett förhandlingsresultat innan dess.