Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Paltas specialbranscher

Det nya kollektivavtalet träder i kraft efter att båda parternas beslutande organ godkänner det.

Parterna i kollektivavtalet för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher har nått ett förhandlingsresultat. Förhandlingsresultatet uppnåddes den 5 mars.

Kollektivavtalet för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher tillämpas vid följande företag: Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Finavia Abp, Forststyrelsen, Senatsfastigheter, Finnpilot-Pilotage Oy, Finlands Färjetrafik Ab/Finnferriers, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy och Finska Centralen för Utsädespotatis Ab.

Företagsspecifika kollektivavtalsförhandlingar har pågått sida vid sida med kollektivavtalet för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher och pågår fortfarande.

Det nya kollektivavtalet ska ännu godkännas av båda parternas beslutsfattande organ, varefter JHL informerar noggrannare om detaljerna i det.

Mer information:
Sari Jokinen, avtalsombudsman, 050 461 9316
Mari Keturi, förhandlingschef, 050 461 9315