Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för järnvägsbranschen, övertids- och skiftbytesförbudet avslutas

Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen. Kollektivavtalet ska ännu behandlas och godkännas av förhandlingsparternas förvaltningsorgan.

Järnvägsbranschens förhandlingsparter har uppnått ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal.Förhandlingsparterna är Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Samtidigt avslutas den 6 mars det övertids- och skiftbytesförbud som inleddes 25 februari. Förbudet bidrog till att sätta fart på kollektivavtalsförhandlingarna.

Förhandlingar om nytt kollektivavtal för järnvägsbranschen har pågått sedan 3 december 2019. De segslitna förhandlingarna föranledde att branschen gick in i ett avtalslöst läge, då den föregående avtalsperioden löpte ut.

Löneförhöjningarna som skrivits in i kollektivavtalet följer den allmänna linjen. Dessutom har vissa textförändringar gjorts i kollektivavtalet, säger Teppo Järnstedt, ordförande för Spårproffsens samorganisation JHL.

Kollektivavtalet ska ännu godkännas av bägge parternas förvaltningsorgan, varefter JHL informerar om kollektivavtalets noggrannare innehåll.

Mer information:
Teppo Järnstedt, ordförande, Spårproffsen JHL, 050 537 2412