Gå till innehållet

Kollektivavtalsförhandlingarna för arbetstagare inom energibranschen inleddes

Arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter gick igenom praktiska förhandlingsfrågor. Härnäst presenterar parterna noggrannare sina mål.

JHL förhandlar denna vår om anställningsvillkor för ett flertal branscher och tisdagen den 3 mars inleddes förhandlingarna på nytt. På bordet var låg nu anställningsvillkoren för energibranschen.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal fördes under den första förhandlingsdagen på ett allmänt plan och handlade om praktiska frågor, säger avtalsombud Kari Lehtinen som förhandlar om avtalet för JHL:s del.

– Bägge parternas detaljerade mål gås igenom senare.

Armbrytning om den förlängda arbetstiden och lokala avtal?

Förhandlingarna blir svåra eftersom det finns många tvistefrågor, bedömde Lehtinen.

Den förlängda arbetstiden, textändringar i kollektivavtalet och praxis för lokala avtal, dvs. vilka frågor som man kan avtala om lokalt förutspås bli svåra stötestenar.

Kollektivavtalsförhandlingarna för energibranschens arbetstagare fortsätter den 13 mars. Energibranschens tjänstemän fick ett kollektivavtal den 14 februari.

Läs här om förhandlingssituationen inom alla JHL:s avtalsbranscher.