Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för statens finansieringsbolag Finnvera: arbetstidsförlängningen upphävs, lönerna höjs

Det nya kollektivavtalet gäller till februari 2022.

Ett förhandlingsresultat om kollektivavtal för arbetstagarna vid det statsägda specialfinansieringsbolaget Finnvera har uppnåtts.

Det nya kollektivavtalet gäller i 25 månader, avtalsperioden är 1.2.2020–28.2.2022. Förhandlingsresultatet träder i kraft efter att förhandlingsparternas beslutande organ godkänner det.

1 Löneförhöjningar

År 2020

 • Lönerna höjs med en allmän förhöjning på 1,2 procent.
 • Medianlönerna höjs med 1,2 procent.
 • Den företagsspecifika potten år 2020 är 0,4 procent.
 • Alla ovanstående förhöjningar träder i kraft den 1 juni 2020.
 • Man kommer lokalt överens om fördelningen av den företagsspecifika potten.
 • Lösningen innehåller arbetsgivarens stupstock, dvs. om man inte lyckas uppnå samförstånd om fördelningen av den företagsspecifika potten, beslutar arbetsgivaren om fördelningen av den.

År 2021

 • Lönerna höjs med en allmän förhöjning på 1,3 procent.
 • Medianlönerna höjs med 1,7 procent.
 • Den företagsspecifika potten år 2021 är 0,4 procent.
 • Alla ovanstående förhöjningar träder i kraft den 1 juli 2021.
 • Man kommer lokalt överens om fördelningen av den företagsspecifika potten.
 • Lösningen innehåller stupstock, dvs. om man inte lokalt lyckas uppnå samförstånd om fördelningen, delas den företagsspecifika potten ut som en allmän förhöjning åt alla.

2 Uppföljning av flexibel arbetstid och utjämning av arbetstid

 • Den flexibla arbetstidens granskningsperiod är 6 månader.
 • Arbetstidens maximala utjämningsperiod är 12 månader.
 • Den flexibla arbetstidens granskningsperiod är antingen 4 eller 6 månader.

3 Arbetstidsförlängningen upphör 1.4

 • Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning upphävs från och med 1 april 2020.
 • Arbetstidsförlängningen ersätts med ändringar i kollektivavtalets 8 § 3 stycket.
 • Man har uppnått samförstånd om kaffepraxisen vid olika verksamhetsställen.

4 Saldodagar

 • Hela saldodagar, dvs. influtna övertidstimmar som tas ut som hela lediga dagar, kan maximalt uppgå till fyra dagar i månaden. Arbetstagaren och arbetsgivaren kommer gemensamt överens om saldodagarna.
 • Arbetstidssaldot får variera mellan -20 och +60 timmar.
 • Avtalsparter i Finnvera-avtalet är JHL, Fackförbundet Pro, Förhandlingsorganisationen för de Högre Tjänstemännen YTN och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta. Finnvera sysselsätter 364 arbetstagare.

Mer information:
Avtalsombud Sari Jokinen 050 46 19 316