Gå till innehållet

Förhandlingstakten ökar men framstegen är små – det andra övertids- och skiftbytesförbudet inleddes

I mars ökar förhandlingstakten beträffande nya arbets- och tjänstekollektivavtal. Hittills har inga stora framsteg gjorts. JHL utlyste övertids- och skiftbytesförbud inom rådgivningsbranschen. Förbudet inleddes fredagen den 28 februari.

Under senaste vecka fördes förhandlingar inom kommunsektorn, statssektorn och kyrkan men inga större framsteg gjordes vid ett enda förhandlingsbord.

Vid privata socialservicesektorns förhandlingsbord gick man vid det senaste sammanträdet igenom arbetsgivarens målsättningar. Inom järnvägsbranschens förhandlingar har inga större framsteg gjorts hittills. För att sätta fart på förhandlingarna har JHL utlyst övertids- och skiftbytesförbud för avtalsbranschen. Förbudet inleddes 24 februari.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för Avainta-arbetsgivarna har fortsatt med behandling av arbetstidskapitlet och dess tekniska ändringar samt genomgång av arbetsgivarens mål. Förhandlingarna har förts i god anda. Inom den privata undervisningsbranschen står parterna långt från varandra.

Inom rådgivningsbranschen inleddes fredagen den 28 februari övertids- och skiftbytesförbud samt reseblockad mot resor utanför ordinarie arbetstid. Förhandlingar har förts med Palta sedan slutet av november men de har hittills varit resultatlösa. Löntagarsidan har nu satt fart på förhandlingarna med konfliktåtgärder.

Kollektivavtalsförhandlingarna som gäller arbetstagarna och tjänstemännen vid Meritaito Oy, som erbjuder tjänster i anknytning till vattenområdenas infrastruktur, inleddes onsdagen den 26 februari.

Utöver Meritaito fördes förhandlingar vid Paltas bord om kollektivavtal för Paltas specialbranscher, färjetrafiken, Finavia, Nationalgalleriet och Campusta.

Regionombud Tiina Sulin berättade att vid Nationalgalleriets förhandlingsbord behandlades arbetstids- och tjänsteresefrågor. Inget avgörande resultat har uppnåtts. Också vid detta förhandlingsbord fortsätter arbetet.