Gå till innehållet

Utveckling av arbetslivet och löneramarna på kommunbranschens förhandlingsbord

Kommunbranschens huvudförhandlingsgrupp behandlade huvudsakligen två frågor fredagen den 28 februari, nämligen utveckling av arbetslivet inom kommunsektorn och det kommande avtalets löneram.

Inom kommunbranschens huvudförhandlingsgrupp diskuterades utveckling av arbetslivet och löneramen för det kommande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Det av EU understödda projektet Kunteko avslutas vid utgången av detta år. Både Kommunarbetsgivarna KT och löntagarorganisationerna deltog i Kunteko, så någon form av fortsättning borde avtalas för denna verksamhet.

– Utveckling av arbetslivet är mycket viktigt för våra medlemmar inom kommunbranschen. Det är också bra att KT anser det vara viktigt och särskilt att det ses som ett gemensamt projekt för arbetstagar- och arbetsgivarsidan, konstaterar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

I anslutning till dagens andra tema presenterade Kommunarbetsgivarna KT statistik över förtjänstutvecklingen inom olika sektorer. Utgående från detta diskuterade parterna löneramen för det kommande avtalet. I samband med detta diskuterades också de modeller för löneprogram som löntagarsidan presenterade.

Frågor i anknytning till arbetstidens längd diskuterades också och man bedömde lösningar från annat håll och deras inverkningar.

De detaljerade textmålen behandlas nu i arbetsgrupper och TIM-AKA-förhandlingarna har inletts. Däremot har förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal för kommunernas tekniska anställda inte ännu inletts. Detta väckte oro i huvudarbetsgruppen, som ville påskynda inledandet av de egentliga förhandlingarna.

– Nu är det en månad kvar tills det nuvarande avtalet löper ut och nu borde vi småningom komma till konkreta resultat, konstaterar Karrasch.

Inkommande vecka är vikt för arbetsgruppernas arbete. Huvudförhandlingsgruppen återvänder till förhandlingsbordet den 13 mars.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046