Gå till innehållet

Avtalsmål utbyttes vid Avaintas förhandlingsbord

Förhandlingsparterna för Avainta-arbetsgivarnas förhandlingar utbytte fredagen den 28 februari skriftligen förhandlingsmål. Arbetsgivarsidan betonar bland annat företagsspecifika lokala rater för löneförhöjningarna.

Avainta-avtalets förhandlingsparter utbytte fredagen den 28 februari avtalsmål. Enligt avtalsombud Riitta Rautiainen eftersträvar arbetsgivaren ett avtal på minst två år.

– Även om arbetsgivarsidan kraftigt eftersträvar en företagsspecifik löneförhöjningsmodell som baserar sig på lokala rater har våra förhandlingar hittills förts i god anda, konstaterar Rautiainen.

Enligt Rautiainen anknyter kollektivavtalets textändringar till bestämmelser om sjukfrånvaro och utveckling av systemet för erfarenhetstillägg, utbetalning av timlön, dygnsvilan vid periodarbete och tillämpningen av periodarbete genom lokala avtal.

Vid fredagens förhandlingar diskuterade man också hur förändringar som möjliggör förtagens verksamhet kan stödjas med hjälp av att främja lokala avtal.

Parterna träffas följande gång den 5 mars.

Mer information: avtalsombudsman Riitta Rautiainen, 0400 602736