Gå till innehållet

Parterna långt från varandra inom privata undervisningsbranschens och de yrkesinriktade vuxenutbildningscentralernas avtalsförhandlingar

I kollektivavtalsförhandlingarna gällande den privata undervisningsbranschen och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler kom parterna inte närmare varandra den 26 februari. Förhandlingsparterna står fortsättningsvis långt ifrån varandra.

Vid kollektivavtalsförhandlingarna gällande privata undervisningsbranschen och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler skedde inga större framsteg onsdagen den 26 februari. Bägge parternas preciserade mål behandlades.

– Preciseringarna visade ännu tydligare än förut hur långt ifrån varandra våra och arbetsgivarens synpunkter är, konstaterar avtalsombud Reetta Kuosmanen.

Enligt Kuosmanen har man inte ännu heller behandlat huvudfrågorna, dvs. löneförhöjningarna och upphävande av den förlängda arbetstiden. Detta beror delvis på att kollektivavtalet till sin struktur är mycket komplicerat. Därför måste också målsättningarna klargöras tydligt.

Komplexiteten beror på det finns många sorters läroanstalter och lärare samt bilagor som gäller administrativ personal och personal inom understödjande uppgifter. I motsats till de kommunala förhandlingarna, behandlas alla bilagor på en gång, och därför är arbetet tidsdrygt.

– Det finns väldigt mycket kvar att göra och med tanke på det börjar tiden ta slut, konstaterar Kuosmanen.

Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 4 mars.

Kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler löper ut den 31 mars 2020.