Gå till innehållet

JHL:s medlemmar inom rådgivningsbranschen i övertidsförbud, arbetsgivaren kräver oskälig kompensation för att slopa arbetstidsförlängningen

Övertidsförbudet inleds fredagen den 28 februari och gäller tills vidare.

Rådgivningsbranschen inleder fredagen den 28 februari kl. 6.00 övertids- och skiftbytesförbud samt reseblockad mot resor utanför ordinarie arbetstid.

Förbudet gäller arbetsplatser som tillämpar rådgivningsbranschens ramavtal eller servicebolaget Faba Oskis eller boskapsavelsföretagets Viking Genetics företagsspecifika kollektivavtal.

Förbudet är i kraft tills vidare. Det har utlysts av branschens löntagarorganisationer, dvs. JHL, Agronomförbundet, Fackförbundet Pro och Jyty.

Rådgivningsbranschens ramavtal iakttas av ProAgria inom lantbruksbranschen, hushållsorganisationen Marthorna, barn- och ungdomsorganisationen 4H och många mindre företag och organisationer inom branschen.

Inga klara framsteg

Med förbudet eftersträvar man att sätta fart på branschens kollektivavtalsförhandlingar med Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta. Rådgivningsbranschens kollektivavtal löpte ut 31 december 2019 och branschen har därefter varit i ett avtalslöst läge.

Parterna har förhandlat sedan november. Över tio förhandlingar har redan förts.

– Trots goda försök har inga stora framsteg gjorts inom förhandlingarna. Problemet är slopandet av den förlängda arbetstiden och den oskäliga kompensation som arbetsgivaren kräver för det, säger avtalsombud Sari Jokinen.

Förutom arbetstidsförlängningen finns det också andra arbetstidsfrågor som skaver vid förhandlingsbordet.

Trots problemen fortsätter förhandlingarna måndagen den 2 mars.

Anvisningar om övertidsförbud finns här.

Mer information
Avtalsombud Sari Jokinen 050 461 9316