Gå till innehållet

Förhandlingstakten ökar inom kyrkan, avtalet gäller till utgången av mars

Både arbetstagarnas och arbetsgivarens målsättningar har gåtts igenom vid förhandlingarna.

Förhandlingstakten ökar inom kyrkan.

Onsdagen den 26 februari behandlades både arbetstagarförbundens och arbetsgivarens, dvs. Kyrkans arbetsmarknadsverks, förhandlingsmål.

Förhandlingsparterna träffas följande gång den 6 mars. Branschens kollektivavtal gäller till utgången av mars 2020.