Gå till innehållet

Genomgång av förbundens mål vid statens avtalsförhandlingar, arbetsgivarens inställning till reformer njugg

Arbetshälsa, jämställdhet och sammanjämkning av arbetet och privatlivet var teman som behandlades vid förhandlingsbordet. Arbetsgivaren och arbetstagarna står långt ifrån varandra.

Vid statens förhandlingsbord fortsatte genomgången av förbundens, dvs. löntagarsidans mål. Vid diskussionerna behandlades arbetslivets kvalitet, bland annat jämställdhet, sammanjämkning av arbetet och privatlivet samt arbetshälsa.

– Arbetsgivaren hade en rätt avog inställning till frågorna i detta skede. Det återstår ännu en månad av avtalsperioden, så trycket att hitta gemensamma lösningar är inte ännu tillräckligt stort, bedömde JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

Statens avtal behandlas nästa gång under vecka 10, då huvudförhandlingsgruppen sammanträder. Följande förhandling fortsätter med genomgång av förbundens målsättningar. Då kommer man eventuellt också att behandla arbetsgivarens målsättningar.