Gå till innehållet

Övertids- och skiftbytesförbud i järnvägsbranschen börjar den 24 februari – konkurrenskraftsavtalet en stötesten i förhandlingarna

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller alla arbeten som omfattas av kollektivavtalet för järnvägsbranschen.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL utlyser övertids- och skiftbytesförbud i järnvägsbranschen. Förbudet inleds måndagen 24 februari och gäller tills vidare.

Järnvägsbranschens kollektivförhandlingar har pågått sedan 3 december 2019. Förhandlingarna går trögt på grund av Paltas inflexibilitet.

– Palta har i förhandlingarna visat en tydlig ovilja att bidra till att nå en uppgörelse, berättar Teppo Järnstedt, ordförande för Spårproffsen JHL rf.

Den största tvistefrågan i förhandlingarna har varit att stryka konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning, säger Järnstedt.

JHL:s övertids- och skiftbytesförbud gäller alla arbeten som omfattas av kollektivavtalet för järnvägsbranschen. JHL avråder även från lokala avtal.

Förbudet gäller inte arbeten där ett avbrott skulle medföra fara för liv och hälsa. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte heller arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

Läs mer om Övertids- och skiftbytesförbud från 24.2.2020 framåt

Läs också: Övertids- och skiftbytesförbud

Mer information:
Spårproffsen JHL rf:s ordförande Teppo Järnstedt, 050 537 2412
JHL:s avtalsombud Hannu Mattila, 040 582 3631