Gå till innehållet

JHL: Den assisterande personalen måste utökas inom sjukhusen och kommunerna – pensionsboomen bland vård- och omsorgsproffsen kräver lösningar här och nu

Staten och kommunerna måste i brådskande ordning göra upp utbildningsplaner för att trygga tillgången till tillräcklig personal inom alla uppgifter, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Färska siffror från kommunernas pensionsförsäkringsbolag Keva talar ett dystert språk: kommunernas och statens arbetstagare inom vård och omsorg går i pension i ohållbar takt.

Fram till år 2039 beräknas till exempel lite över hälften av sjukskötarna och 58 procent av de personliga assistenterna avgå med pension. Bland elevassistenterna är motsvarande siffra 54 procent.

Takten är alarmerande och för att korrigera den behövs snabba och effektiva åtgärder: mer utbildningsplaner och assisterande arbete, säger ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, Päivi Niemi-Laine.

Finlands regering presenterade i början av februari förändringar som den planerar att införa i äldreomsorgslagen.

– Den centrala tanken i dem är att utbildningen av vårade ska ökas. Ett ökat antal vårdare förbättrar ändå inte den akuta situationen just nu, om inte det assisterande arbetet utökas på sjukhusen och i kommunerna. Pensionsavgången inom det assisterande arbetet är oerhört stor, säger Niemi-Laine.

Enligt Niemi-Laine borde kommunerna och staten brådskande göra upp utbildningsplaner med vilka man tryggar personalens tillräcklighet i alla situationer.

– På så sätt bromsar man också upp det ökande antalet invalidpensioneringar, säger Niemi-Laine.

JHL har länge krävt en egen utbildning för vårdbiträden, vilket nu har möjliggjorts. Dessutom betonar JHL att vårdbiträdena inte får ersätta närvårdarna.

– Alla proffs behövs i servicekedjorna, anmärker Päivi Niemi-Laine.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772