Gå till innehållet

Statens huvudavtalsorganisationer: I avtalsförhandlingarna är målsättningen slopandet av arbetstidsförlängningen, löneförhöjningar samt förbättring av sammanjämkningen mellan arbete och privatliv

Statens huvudavtalsorganisationer Fackförbundet Pro, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL berättade idag den 7 februari vid förhandlingsbordet om sina målsättningar för avtalsomgången.

De gemensamma målsättningarna för huvudavtalsorganisationerna, som företräder löntagarna, hänför sig till slopandet av arbetstidsförlängningen, löneförhöjningar och förbättring av avtalstexter.

Budskapet från medlemmarna i de tre organisationerna är tydligt: Talkoarbetet är gjort och arbetstidsförlängningen ska slopas.

– Arbetstidsförlängningarna har skapat friktion. I den offentliga sektorn, såsom inom staten, gick man i samband med konkurrenskraftsavtalet hårt åt medlemmarna med nedskärning i semesterpenningen under tre år, påminner organisationens förhandlare.

Organisationerna betonar att staten i framtiden måste vara lockande som arbetsgivare och kunna rekrytera de bästa proffsen i allt hårdare konkurrens på arbetsmarknaden.

– Löneförhöjningarna bör trygga köpkraften och vara minst i enlighet med förhöjningarna i industribranscherna.

Sammanjämkning av arbete och privatliv i fokus

Organisationerna vill ha förbättring i tjänstevillkoren, med vilka man svarar på behoven i det förändrade arbetslivet, främjar arbetshälsa samt sammanjämkning av arbete och privatliv.

I förhandlingarna söker man förbättring i arbetstidsbestämmelserna, förlängning av den avlönade faderskapsledigheten, höjning av gränsen för barnets ålder vid tillfällig vårdledighet från tio till tolv år samt ledighet för närståendevård.

Statens huvudavtalsorganisationer representerar 75 000 tjänstemän och arbetstagare i statens tjänst. Avtalet löper ut den 31 mars. Om förhandlingsresultat inte uppnåtts före den 1 april, övergår man till avtalslöst läge, då det på arbetsplatserna tillämpas de gamla tjänste- och arbetskollektivavtalen, tills nytt avtal ingåtts.

Ytterligare information

Niko Simola
direktör, offentliga sektorn
Fackförbundet Pro
040 566 8517

Jonne Rinne
ordförande, förhandlingsdelegationen för den statliga sektorn i FOSU
050 399 8795

Kristian Karrasch
förhandlingschef
JHL
040 728 9046