Gå till innehållet

Medlemmar har fått felaktiga medlemsavgiftsbrev

En del av JHL-medlemmarna som betalar minimimedlemsavgift eller som är yrkesutövare har fått brev med felaktiga uppgifter om medlemsavgiftens storlek.

En del av de JHL-medlemmar som betalar minimimedlemsavgift eller som är yrkesutövare har under de senaste dagarna fått brev av JHL med felaktiga uppgifter om medlemsavgiftens storlek.

JHL:s minimimedlemsavgift är 8 euro i månaden. Bland annat förbundets pensionärsmedlemmar betalar minimimedlemsavgift. Yrkesutövande medlemmar betalar 20 euro i månaden.

JHL beklagar förvirringen som den felaktiga informationen förorsakade.