Gå till innehållet

Energibranschens tjänstemän i övertids- och skiftbytesförbud

Övertids- och skiftbytesförbudet inom energibranschen inleddes vid ingången av februari. Förbudet är i kraft tills ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal nås. Förbudet gäller branschens tjänstemän.

Övertids- och skiftbytesförbudet inleddes den 1 februari kl. 00.00 och gäller alla tjänstemän. Förbudet fortsätter tills ett förhandlingsresultat om villkor för ett nytt kollektivavtal har uppnåtts. Under förbudet utförs inget övertidsarbete, flextidsarbete eller tjänsteresande utanför arbetstid.

I förbudet deltar medlemmar i JHL, Fackförbundet Pro, Finlands maskinbefälsförbund, Teknik och Hälsa  FKT och Fackförbundet Jyty som jobbar som tjänstemän i energibranschen.