Gå till innehållet

Järnvägsbranschens avtalsförhandlingar drar ut på tiden, största konfliktfrågan gäller den förlängda arbetstiden

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för järnvägsbranschen framskrider långsamt men i god anda. Ett förhandlingsresultat är ännu långt borta även om parterna förhandlat sedan början av december 2019. Det nuvarande avtalet löpte ut den 31 januari.

Ett förhandlingsresultatet om anställningsvillkor för järnvägsbranschen är inte ännu i sikte, även om det nuvarande avtalet löpte ut redan den 31 januari.

Branschen har gått in i ett avtalslöst läge. I ett avtalslöst läge iakttas kollektivavtalets bestämmelser på normalt sätt.

– Förhandlingarna försvåras av meningsskiljaktigheter om den obetalda arbetstidsförlängningen, beskriver Hannu Mattila och Teppo Järnstedt förhandlingarnas framskridande.

Mattila är avtalsombud med ansvar för järnvägsbranschens avtalsförhandlingar vid JHL. Järnstedt är ordförande för Spårproffsen JHL rf.

För närvarande finns ingen anledning till organisationsmässiga åtgärder eftersom förhandlingarna framskridit sakligt.