Gå till innehållet

Kyrkans avtalsförhandlingar fortsatte med lönediskussioner

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kyrkan fortsatte onsdagen den 29 januari. En arbetsgrupp tillsattes för att dryfta den nya arbetstidslagens inverkningar på kyrkans kollektivavtal.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom kyrkan fortsatte onsdagen den 29 januari. Huvudsakligen behandlades lönefrågor. Arbetstagar- och arbetsgivarsidans representanter har på många punkter likartade tankar i frågan.

Branschens lönesystem behöver utvecklas eftersom det nuvarande systemet varit i användning från år 2007.

Vid förhandlingarna inrättades också en arbetsgrupp för att behandla arbetstidsfrågor. Gruppen granskar hur den nya arbetstidslagen påverkar branschens arbets- och tjänstekollektivavtal.

Förhandlingarna fortsätter den 12 februari. Kyrkans allmänna arbets- och tjänstekollektivavtal KyrkTAK gäller till utgången av mars 2020.