Gå till innehållet

Förhandlingarna inleddes inom privata undervisningssektorn

Förhandlingsparterna inom den privata undervisningssektorn inledde sina kollektivavtalsförhandlingar onsdagen den 29 januari. Det nuvarande avtalet löper ut vid utgången av mars.

Privata undervisningssektorns kollektivavtalsförhandlingar inleddes i förhandlingsförberedelsernas tecken onsdagen den 29 januari.

– Ingendera parten kommer att utnyttja optionsåret. Detta blev klart under dagens diskussioner, konstaterar JHL:s avtalsombud Reetta Kuosmanen.

Enligt Kuosmanen går förhandlingarna in i ett intensivare skede den 12 februari. Dagens möte var en försiktig spelöppning.

Kollektivavtalen för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler löper ut vid utgången av mars.

Förhandlingsparter i kollektivavtalet för privata undervisningssektorns och för yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler är fackförbunden JHL, Jyty och OAJ för löntagarnas del och Bildningsarbetsgivarna för arbetsgivarnas del.

Mer information: avtalsombud Reetta Kuosmanen 050 461 9301