Gå till innehållet

Avtalsförhandlingarna inleddes inom den privata socialservicebranschen: Nu är det dags att jämna ut löneskillnaderna och begrava den förlängda arbetstiden

JHL förhandlingsmål för den privata socialservicebranschen är kännbara lönepåslag, förbättrade anställningsvillkor och en förstärkt ställning för förtroendemännen. Nu är det slut på gratisarbetet och den förlängda arbetstiden också inom socialservicebranschen.

Förhandlingarna om nytt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen inleds idag, onsdagen den 29 januari. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s förhandlingsmål är kännbara lönepåslag, förbättrade anställningsvillkor och en förstärkt ställning för förtroendemännen. Den förlängda arbetstiden som ingick i konkurrenskraftsavtalet ska strykas ur branschens kollektivavtal och arbetstiden ska återgå till den nivå som rådde innan konkurrenskraftsavtalet ingicks.

– Löneuppgörelsen måste förminska de omotiverade löneskillnaderna mellan socialservicebranschen och kommunsektorn. Vi eftersträvar också en jämställdhetspott eller ett löneprogram som förminskar lönegapet mellan den kvinnodominerade socialservicebranschen i förhållande till mansdominerade branscher, säger JHL:s avtalsombud Kari Bagge och Kalle Honkanen beträffande JHL:s avtalsmål.

Också branschens lönesystem behöver ses över. En korrigering av lönesystemet i kombination med lönepåslag ökar attraktionskraften inom branschen som lider av arbetskraftsbrist.

Utöver JHL förhandlar Hälso- och socialbranschens förhandlingsorganisation TSN, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia samt förhandlingsorganisationen Salli (dit förbunden Jyty, Pro och STHL hör) om kollektivavtal för branschen. En korrigering av lönesystemet och avlägsnande av den förlängda arbetstiden är gemensamma mål för alla förbund. Arbetsgivarparten representeras av Hyvinvointiala HALI ry, som är ett medlemsförbund i Finlands Näringsliv EK.

Inom hälsovårdsbranschen inledde JHL avtalsförhandlingarna redan fredagen den 24 januari. Förhandlingsmålen är likartade som för socialservicebranschen. En övergång till femdagars semestervecka samt utveckling av familjeledigheterna är viktiga mål inom bägge avtalsbranscherna.

JHL förhandlar om kollektivavtal för hälsovårdsbranschen som en del av Terveyspalvelualan Unioni, som består av åtta fackförbund.

Mer information:

Avtalsombud Kari Bagge, tfn 044 773 6190
Avtalsombud Kalle Honkanen, tfn 050 406 9313

Du kan följa med hur JHL:s förhandlingar framskrider via webbsidan jhl.fi/slutpagratisarbetet. Nyheter om förhandlingarna på Twitter (huvudsakligen på finska): JHL (@jhlry) under hashtagarna #talkootonohi #slutpågratisarbetet