Gå till innehållet

Förhandlingarna om Avainta-avtalet inleddes

Förhandlingarna om Avainta-arbetsgivarnas nya kollektivavtal inleddes 27.1. Avtalet tillämpas till exempel i kommunernas och samkommunernas aktiebolag och stiftelser. Det nuvarande avtalet löper ut vid utgången av mars 2020.

JHL har inlett förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Avainta-arbetsgivarna. Diskussioner om avtalsparternas förhandlingsmål fördes inte ännu vid det första mötet.

Förhandlingarna fortsätter den 10 februari.