Gå till innehållet

Energiindustrins tjänstemän i strejk 1 februari

JHL:s, Fackförbundet Pros och Finlands maskinbefälsförbunds tjänstemän i energibranschen går i strejk den 1 februari. Strejken slutar den 8 februari. Avsikten med strejken är att sätta fart på kollektivavtalsförhandlingarna inom energibranschen, som inte alls framskridit.

Tjänstemännen inom energibranschen som är medlemmar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Finlands maskinbefälsförbund strejkar från 1.2.2020 klockan 00.00 till 8.2.2020 klockan 23.59. Strejken berör alla arbetsskift inom den nämna tiden. Eftersom avtalsförhandlingarna inte har framskridit alls, har arbetstagarsidans avtalsparter beslutat sätta fart på förhandlingarna med en strejk. JHL är part i energibranschens kollektivavtal för tjänstemännen genom ett anslutningsprotokoll.

JHL-medlemmar vid följande bolag strejkar:

  • i Helsingfors: Helen Ab och Helen Elnät Ab
  • i Tammerfors: Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Vera Oy och Tampereen Sähköverkko Oy
  • i Vanda: Vanda Energi Ab och Vanda Energi Elnät Ab
  • i Åbo: Turku Energia Oy – Åbo Energi Ab, Turun Seudun Energiatuotanto Oy och Turku Energia Sähköverkot Oy.

Arbetskonflikten berör också andra tjänstemän i bolagen som jobbar med arbetsuppgifter som omfattas av kollektivavtalet för energibranschen i bolag eller verksamhetsställen som omfattas av arbetskonflikten.

Mer information:
JHL:s avtalsombud Kari Lehtinen, 050 566 1567