Gå till innehållet

Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes inom nästan alla Paltas avtalsbranscher

Förhandlingarna mellan JHL och Palta har inletts för flera kollektivavtals del.

Kollektivavtalsförhandlingarna inom järnvägsbranschen inleddes genast efter trettondagen.  Enligt JHL:s avtalsombud Hannu Mattila har inga egentliga diskussioner ännu inletts.

Inom idrottsorganisationernas förhandlingar har både JHL och Palta framfört sina egna mål. JHL:s förhandlare avtalsombudet Sari Jokinen och regionombudet Simo Mäki säger att inga diskussioner ännu förts om avtalsperiodens längd, löneförhöjningarnas storlek eller den förlängda arbetstiden. Förhandlingarna fortsätter fredagen den 17 januari. Enligt Mäki kommer man då att gå igenom åtminstone förtroendemannaavtalet.

Enligt Sari Jokinen har förhandlingarna inletts om Paltas allmänna avtal, Fortstyrelsens, Ramavtal, Finnveras, Campusta Oy och rådgivningsbranschens avtal men förhandingarna är ännu i inledningsskedet.

Avtalsförhandlingarna pågår också om Finavias, Destias och färjetrafikens kollektivavtal.