Gå till innehållet

Kyrkans kollektivavtalsförhandlingar inleddes

Kyrkans arbets- och tjänstekollektivavtalsförhandlingar inleddes den 15 januari. Vid det första sammanträdet diskuterade man närmast förhandlingsprocessen.

Kyrksektorns första förhandlingsmöte var sonderande, konstaterar JHL:s avtalsombud Keijo Hiltunen. Parterna förhandlade huvudsakligen om hur förhandlingsprocessen ska framskrida. Ingendera parten presenterade ännu några förhandlingsmål.

Parterna inom kyrksektorn förhandlar nästa gång onsdagen den 29 januari. Det nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalet löper ut vid utgången av mars.

Arbetstagarsidans förhandlingsparter för kyrkans arbets- och tjänstekollektivavtal är Kyrkfackets union (JHL och Jyty), Juko och Kyrksektorn rf.  Arbetsgivarna representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.