Gå till innehållet

Avtalsförhandlingarna inom statssektorn inleddes

Tjänste- och kollektivavtalsförhandlingarna inom statssektorn inleddes onsdagen den 15 januari med koordineringsgruppens sammanträde.

Vid den första förhandlingen preciserades förhandlingstidtabellen och preliminära diskussioner fördes om centrala frågor för avtalslösningen.

Förhandlingsöppningen förlöpte enligt förväntningarna. I det här inledningsskedet är diskussionerna ännu försiktiga och allmänna till karaktären, beskriver JHL:s förhandlingschef för offentliga sektorn Kristian Karrasch och  ansvariga avtalsombudet Jorma Viiala.

Huvudförhandlingsgruppen för statssektorns förhandlingar sammanträder nästa gång den 7 februari. Parterna har kommit överens om att då skriftligen ta upp detaljerade förhandlingsmål. Förbunden kommer att lämna in en gemensam skrivelse om förhandlingsmålen.

Statens nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtal löper ut vid utgången av mars. Avtalsparter är Statens arbetsmarknadsverk som representerar arbetsgivarna samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Fackförbundet Pro som representerar arbetstagarna.