Gå till innehållet

JHL inleder förhandlingarna om anställningsvillkoren i kommunerna: Gratisarbetets tid är förbi, lönepåslagen måste vara rejäla

Den förlängda arbetstiden som konkurrenskraftsavtalet medförde ska bort från kommunernas kollektivavtal, konstaterar JHL. Dessutom behöver proffsen inom den offentliga sektorn löneförhöjningar som förbättrar köpkraften och förminskar lönegapet mellan den offentliga sektorn och exportbranscherna.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL kräver att 24-timmars förlängningen av arbetstiden som ingick i det så kallade konkurrenskraftsavtalet ska upphöra vid utgången av kommunsektorns nuvarande avtalsperiod. Förhandlingarna om nya arbets- och tjänstekollektivavtal inom kommunsektorn inleddes idag, tisdagen den 14 januari.

– Proffsen inom den offentliga sektorn har i åratal utfört gratisarbete för att få fart på den ekonomiska tillväxten i Finland. Nu ska arbetstiden återgå till den nivå som gällde före det orättvisa konkurrenskraftsavtalet. Det finns ingen orsak varför man inom den offentliga sektorn ska jobba gratis, när man inom industribranscherna frångår det, sammanfattar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Löneförhöjningar som förbättrar köpkraften måste ingå i kommunbranschens kommande avtal. Löneförhöjningarna ska förminska lönegapet mellan den offentliga sektorn och industrin. JHL talar för löneförhöjningar där största delen utbetalas som en allmän förhöjning till alla arbetstagare. Löneförhöjningarnas tyngdpunkt ska vila på låglönebranscherna.

– Alla proffs inom det kommunala fältet förtjänar en löneförhöjning. Det finns ingen orsak att favorisera vissa uppgifter framför andra. Förhöjningar som förhandlas fram lokalt är inte vår melodi, vi har dåliga erfarenheter av dem från den nuvarande avtalsperioden, säger JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch.

JHL påminner om att också kommunbranschens lågavlönade arbetstagare utför ett livsviktigt arbete. Det är till exempel sjukhusens yrkeskunniga anstaltsvårdare, elektriker och instrumentvårdare som garanterar att operationerna kan utföras tryggt och säkert.

JHL eftersträvar inför denna avtalsrörelse lösningar som förbättrar välmåendet. Familjeledigheterna ska utvecklas och studier vid sidan av arbetet ska underlättas.

JHL förhandlar om kommunernas avtal (AKTA) i egenskap av medlem i huvudavtalsorganisationen Offentliga sektorns union JAU. Utöver JHL hör Jyty till Offentliga sektorns union. De övriga avtalsparterna är huvudavtalsorganisationerna Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt KT Kommunarbetsgivarna som representerar arbetsgivarna. Kommunbranschens nuvarande arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut 31 mars 2020.

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Förhandlingschef Kristian Karrasch, 040 728 9046