Gå till innehållet

Nu är det dags att kontrollera dina medlemsuppgifter i mittJHL – du kan vinna ett resepresentkort värt 1 000 euro!

MittJHL är ditt fackförbund JHL:s elektroniska medlemsservice. Där finns all viktig information som gäller ditt medlemskap. I mittJHL kan du när och var som helst sköta ärenden i anslutning till ditt medlemskap. Kontrollera att dina kontaktuppgifter och informationen om din arbetsplats är korrekt. Samtidigt deltar du i utlottningen av ett resepresentkort värt 1 000 euro.

MittJHL är JHL-medlemmarnas egen elektroniska servicekanal. I mittJHL kan du när och var som helst sköta ärenden i anslutning till ditt medlemskap. I mittJHL kan du t.ex. ansöka om befrielse från medlemsavgift, kontrollera och korrigera dina kontaktuppgifter och information om din anställning, anmäla byte av arbetsgivare, byta förening, beställa medlemskort samt beställa eller annullera din prenumeration på medlemstidningen eller fickkalendern.

Är dina kontaktuppgifter uppdaterade?

I mittJHL ska du fylla i din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer, din yrkesbeteckning och din arbetsgivare. Kontrollera alla dessa uppgifter och korrigera det som behövs!

Varför är det viktigt att uppgifterna är korrekta?

Då din medlemsinformation är korrekt kan du vara säker på att precis de meddelanden som berör dig kommer fram. Sådana meddelanden är till exempel anvisningar om konfliktåtgärder som sker på din arbetsplats.

JHL förhandlar denna vinter om också dina anställningsvillkor. I värsta fall kan det gå så att JHL behöver sätta fart på förhandlingarna med konfliktåtgärder. JHL:s meddelanden skickas till den e-postadress och det telefonnummer som du angett. Därför är det utomordentligt viktigt att informationen i mittJHL är korrekt.

Kontrollera, korrigera och tävla om ett resepresentkort värt 1 000 euro!

Om du inte ännu har loggat in i mittJHL, skapa nu användarkoder till tjänsten.

Kontrollera att följande medlemsuppgifter är korrekta:

  • mobiltelefonnummer/telefonnummer
  • e-postadress.

Kontrollera också att följande medlemsuppgifter om din anställning är korrekta:

  • din nuvarande arbetsplats och arbetsgivare
  • din nuvarande yrkesbeteckning.

Om något inte stämmer, korrigera det.

Alla som loggat in i mittJHL före 23.2.2020 deltar i utlottningen av ett resepresentkort värt 1 000 euro. Utlottningen sker 5.3.2020.

Om du inte ännu har loggat in i mittJHL, skapa nu användarkoder till tjänsten.

Läs också webbsidan med information om mittJHL.