Gå till innehållet

Avtalsförhandlingarna gällande de personliga assistenterna i full gång

Kollektivavtalsförhandlingarna gällande de personliga assistenterna har pågått sedan hösten 2019. Avtalet löper ut den 31 januari och förhandlingarna har gått in i ett intensivt skede. Målet är att nå ett förhandlingsresultat innan det nuvarande avtalet löper ut.

Förhandlingarna om det riksomfattande kollektivavtalet för personliga assistenter (HETA-avtalet) har pågått sedan senaste höst. Kollektivavtalet löper ut i slutet av januari. Förhandlingsparternas mål är att nå ett förhandlingsresultat redan innan det nuvarande avtalet löper ut.

JHL:s avtalsombud Laura Tuominen och Veikko Lehtonen säger att intensiva förhandlingar har förts efter årsskiftet. Den 7–8 januari gick förhandlarna bland annat igenom inverkningarna av den ändrade arbetstidslagen på de personliga assistenternas kollektivavtal.

– Vi har också fört intensiva diskussioner om bägge parternas mål. Vi vill på allvar uppnå ett förhandlingsresultat innan utgången av januari, konstaterar Tuominen och Lehtonen.

Förhandlingarna fortsätter tisdagen den 20 januari 2020

Det riksomfattande kollektivavtalet för personliga assistenter (HETA-avtalet) iakttas för anställningsförhållanden då en handikappad person är organiserad hos ett arbetsgivarförbund och fungerar som arbetsgivare för en personlig assistent. Avtalet är normalt bindande, vilket betyder att det tillämpas på arbetsgivare som har organiserat sig i ett arbetsgivarförbund. Flera kommuner tillämpar ändå avtalet till tillämpliga delar också på anställda som arbetar för oorganiserade arbetsgivare, dvs. sådana som inte hör till något arbetsgivarförbund.

Förhandlingsparter är JHL för arbetstagarnas del och arbetsgivarförbundet för personliga assistenter HETA rf för arbetsgivarnas del.

Kollektivavtalet gäller för 3300 arbetsgivare och ca 4600 – 5000 arbetstagare. Avtalsförhandlingarna gällande de personaliga assistenterna berör direkt ca 2 000 JHL-medlemmar.

Mer information:
Avtalsombud Laura Tuominen 050 409 2460
Avtalsombud Veikko Lehtonen, 050 318 3598