Gå till innehållet

Uppgörelse i Arkeas avtalstvist

JHL och Arkea Oy har nått en uppgörelse i den kollektivavtalstvist som pågått hela hösten. Avtalet uppnåddes som ett resultat av förhandlingar i början av december. Både JHL:s och Arkeas styrelser godkände förhandlingsresultatet idag torsdagen den 5 december.

Kollektivavtalstvisten som gäller personalen vid Arkea Oy och som har pågått hela hösten är löst. Förhandlingsresultatet om ett lokalt avtal godkändes torsdagen den 5 december både av förbundsstyrelsen för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena och Arkeas styrelse.

Avtalet som parterna godkände baserar sig på Avainta-avtalet. Därvid övergår Arkea tillbaka som medlem i AVAINTA-arbetsgivarna. Avtalet träder i kraft 1.1.2020.

JHL informerar mer om avtalets innehåll till medlemmarna måndagen den 9.12.

Avtalstvisten började i september då Arkea, som är ett bolag som producerar kosthålls- och fastighetstjänster, meddelade att man byter arbetsgivarförbund och överför bolagets arbetstagare till ett billigare kollektivavtal.

JHL godkände varken denna uppenbara kollektivavtalsshopping eller förfarandet hur bolaget beslutade i ärendet.

Förhandlingar i kollektivavtalstvisten fördes i två omgångar, men gav inget resultat. Då förhandlingarna avbröts, drevs JHL till att utlysa två strejker, den 6–8.11 och 27–29.11, för att på så sätt sätta fart på förhandlingarna. I den senare strejken deltog också JHL-medlemmar som är arbetstagare vid Åbo stad och bolag i staden ägo. JHL förberedde sig också för nya påverkansåtgärder ifall inte förhandlingarna skulle ha fortsatt och detta positiva resultat uppnåtts.

JHL tackar alla personer som bidrog till att tvisten nu är löst. JHL tackar också alla de utomstående som stödde de Arkea-anställda även om de själva måste lida av strejkens konsekvenser.

Mer information:
Regionchef Maaret Laakso 040 544 4887
Avtalsombud Riitta Rautiainen, 0400 602 736