Gå till innehållet

Åbo stad och Arkea bryr sig inte om anständiga anställningsvillkor, JHL inleder ny strejk

Åbo stads koncernsektion vägrar diskutera Arkeas tvist om anställningsvillkor. Enligt sektionen finns ingen anledning att förhandla. JHL tvingas för andra gången ta strid för sina medlemmars anställningsvillkor vid Arkea med en strejk. JHL inleder en tredagarsstrejk onsdagen den 27 november. Utöver arbetstagarna vid Arkea strejkar JHL-medlemmar som arbetar vid Åbo stad och stadens bolag.

Åbo stads koncernsektion tänker inte diskutera med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL om anständiga anställningsvillkor för arbetstagarna vid Arkea.  Sektionens kärva meddelande driver JHL i strejk för andra gången.  JHL kan inte gå med på att bolaget med stadens välsignelse dumpar sina arbetstagares löner till den grad att det knappt längre går att leva på lönen. Under JHL:s första strejk bjöd Arkea in JHL till förhandlingsbordet endast för att meddela att bolaget inte har mandat att avtala om någonting alls.

Strejken börjar onsdagen den 27 november klockan 00.00 och avslutas fredagen den 29 november klockan 24.00.

Utöver JHL-medlemmar som jobbar vid Arkea strejkar också JHL-medlemmar som jobbar vid Åbo stad och bolag som ägs av Åbo stad: Åbo Energi, Kuntec, Kaarea, Kaarean Kunnossapito, Sydvästra Finlands Avfallsservice, Åbo Hamn, Turun Kaupunkiliikenne, Turun Seudun Vesi, Åbo Vattenförsörjning och Turun Seudun Puhdistamo. Strejken avgränsas så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom. Strejken berör inte tjänsteinnehavare eller sysselsatta.

Strejken syns inom den grundläggande utbildningens, yrkesskolornas och gymnasiernas kosthåll eftersom Arkea framställer maten som serveras där. När strejken utvidgas att omfatta stadens arbetstagare och bolag i stadens ägo leder det till att dagvård kanske inte kan ordnas och att busstrafiken och hamnfunktionerna störs. Strejken kan också påverka till exempel bibliotekens och simhallarnas verksamhet.

– Arkea har hela hösten visat ovilja att förhandla och Åbo stads koncernsektions beslut att inte diskutera tvisten om anställningsvillkor är ett slag i ansiktet för Arkeas arbetstagare. Det är ett fult sätt att säga att det viktigaste är håva in så stor vinst som möjligt, och det sker genom kollektivavtalsshopping och försämring av anställningsvillkoren. Situationen är densamma vid Posten. Vi godkänner inte sådan praxis, varken i det kommunalt ägda Arkea eller vid det statsägda Posten, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vår viktigaste uppgift är att försvara våra medlemmars anställningsvillkor. Det är vår uppgift att se till att det går att leva på lönen. Det är oerhört tråkigt att Åboborna får lida på grund av strejken. Åbo stadsdirektör Minna Arve har nu nycklarna till en lösning i Arkeatvisten i sin hand. Hon kan få parterna tillbaka till förhandlingsbordet.

Det av Åbo stad ägda bolaget Arkea Oy håller styvnackat fast vid sina avsikter att byta till ett billigare kollektivavtal. Denna kollektivavtalsshopping skulle sänka de redan från tidigare lågavlönade arbetstagarnas totala inkomster med cirka 15-30 procent.

Arkea motiverar bytet av kollektivavtal med att bolagets resultat i år inte når upp till målsättningarna. Bolaget förutspår ändå att man kommer att gå på vinst även i år.

Hittills har bolaget också totalt ignorerat JHL:s påminnelse om att Arkea bröt mot lagen då bolaget beslutade byta kollektivavtal före ärendet behandlades inom ramen för samarbetsförhandlingar.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
regionchef Maaret Laakso tfn 040 544 4887

Se mer: jhl.fi/harda-bud