Gå till innehållet

JHL begär att polisen utreder huruvida Arkea brutit mot samarbetslagen

JHL lämnade onsdagen den 20 november in en begäran om utredning till polisen beträffande Arkea Oy. Begäran om utredning gäller brott mot samarbetslagen.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har onsdagen den 20 november lämnat in en begäran om utredning till polisen. Begäran om utredning gäller huruvida Arkea brutit mot samarbetslagen vid beslutet att byta arbetsgivarförbund. Arkea beslutade den 27 september byta arbetsgivarförbund, men samarbetsförhandlingarna i frågan inleddes först 30 september, dvs. efter att beslutet fattats.

Arkea motiverar bytet av arbetsgivarförbund med att man vill förminska bolagets utgifter. Enligt JHL har detta beslut sådana inverkningar på personalen som enligt lagen borde behandlas inom ramen för samarbetsförhandlingar. Lagen om samarbete inom företag tillämpas på Arkea.

Bytet av kollektivavtal förorsakar också arbetstagarna bland annat bestående förändringar i arbetstidsarrangemangen. Enligt lagen borde man föra samarbetsförhandlingar före beslut fattas.

Enligt JHL:s begäran om utredning borde Arkea ha fört samarbetsförhandlingar med personalen innan beslutet om byte av kollektivavtal fattades.  JHL begär att polisen utreder huruvida bolaget bröt mot sin plikt att föra samarbetsförhandlingar. Ifall så har skett borde Arkea enligt lagen dömas till böter.

Mer information:
Chefen för juridiska ärenden Mika Hämäläinen, 040 534 0293