Gå till innehållet

Representantskapet godkände JHL:s budget: Intäkterna från medlemsavgifterna stiger, förbundet fortsätter sin aktiva medlemsrekrytering

JHL uppbär nästa år medlemsavgifter för drygt 36 miljoner euro. Inkomsterna är något större än under åren 2019 och 2018. De räcker ändå inte till för att täcka utgifterna. Förbundets ekonomi förblir positiv med hjälp av placeringsintäkter.

Representantskapet har godkänt JHL:s budget för år 2020. Förbundets intäkter från medlemsavgifter är stigande och uppgår nästa år till cirka 36,2 miljoner euro. Intäkterna stiger med drygt 1,6 miljoner euro i jämförelse med budgeten för innevarande år.

Situationen förbättras eftersom förbundets ordinarie medlemsavgift stiger med 0,05 procentenheter. Intäkterna stiger också av att medlemmarnas inkomster förbättras.

Utgifterna större än intäkterna

Intäkterna räcker fortfarande inte till för att täcka förbundets utgifter. Förbundets resultat utan placeringsavkastningar är uppskattningsvis fem miljoner euro negativt.

Placeringsavkastningarna håller förbundets ekonomi på plus.

Förbundets verksamhetskostnader uppgår till cirka 36 miljoner euro nästa år. Summan är i samma storleksklass som i budgeten för år 2019. De största utgiftsposterna utgörs av personalens löner och pensionskostnader. De är på samma nivå som för innevarande år.

Placeringsavkastningarna håller förbundets ekonomi på plus nästa år. Avkastningen från placeringar bedöms uppgå till så mycket som 32 miljoner euro. Största delen av intäkterna beror på att JHL säljer sin ägarandel i bostadsplaceringsbolaget Kojamo.

Organiserarnas arbete fortsätter, fler studerandemedlemmar önskas

JHL satsar stort på medlemsrekrytering under de kommande åren. Förbundet inledde år 2018 ett organiseringsprojekt med avsikten att bland annat sätta fart på medlemsrekryteringen. Hittills har projektet medfört cirka 1 800 nya medlemmar till förbundet. Projektet fortsätter år 2020–2022 med hjälp av fem organiseringsmedarbetare.

Organiseringsarbetet fortsätter med hjälp av fem organiseringsmedarbetare.

JHL har som mål att ännu aktivare än förut locka studerandemedlemmar. Förbundet intensifierar sitt samarbete med läroanstalterna. JHL ordnar i november 2019 för första gången en agentakademi. Målet är att utbilda en stor skara ivriga aktiva medlemmar, som berättar om medlemskap i fackförbundet i läroanstalterna.