Gå till innehållet

JHL:s representantskap godkände verksamhetsplanen för år 2020

JHL:s representantskap godkände 14.11 verksamhetsplanen för år 2020. Nästa år inriktar JHL sina resurser på höjande av organiseringsgraden, effektivering av arbetet i läroanstalterna och intressebevakningskedjans förstärkande. Kollektivavtalsförhandlingarna dominerar början av nästa år ända fram till april. Ett centralt förhandlingsmål är förbättring av arbetstagarnas arbetsvillkor.

JHL:s representantskap godkände på torsdagen den 14 november förbundets verksamhetsplan för år 2020.  JHL har redan i ett par års tid gått in för långsiktigare planering av verksamheten. Tyngdpunkterna byts inte längre varje år, utan viktiga strategiska funktioner och mål med tanke på förbundets framtid förblir i centrum för verksamheten under flera år.

Strategiska tyngdpunktområden för verksamheten år 2020

De strategiska tyngdpunktsområdena för verksamheten år 2020 är

  1. medlemsrekrytering och organiseringsarbete
  2. stärkande av intressebevakningskedjan
  3. förbättring av medlemmarnas arbetsvillkor.

Satsningar på medlemsrekrytering och organiseringsarbete

År 2020 satsar förbundet på organiseringsarbete och medlemsrekrytering både i form av ekonomiska resurser och personalinsatser.  Fram till slutet av år 2022 kommer fem visstidsanställda organiseringsmedarbetare att jobba med organisering. Medlemsrekrytering och organiseringsarbete fogas till en väsentlig del av den yrkesrelaterade verksamheten. Dessutom förnyas och effektiveras läroanstaltsarbetet, så att potentiella medlemmar nås redan i ett tidigt skede.

Intressebevakningskedjan förstärks

Det strategiska målet är att stärka förbundets lokala intressebevakning, fackliga styrka och inflytande. Detta innebär stärkande av kunnandet och utbildning, framställande av material som stöder intressebevakning, utveckling av föreningarnas funktion och effektivering av det lokala påverkansarbetet.

Målet är förbättrade arbetsvillkor för medlemmarna

Tyngdpunkten anknyter till förbättring av medlemmarnas inkomster, arbetsvillkor, arbetsförhållanden och arbetsmarknadsbehörighet. Kollektivavtalsförhandlingarna 2020 är den mest synliga verksamheten i anknytning till tyngdpunktsområdet.

Förbättring av medlemmarnas arbetsmarknadsbehörighet ingår också i verksamhetsplanen för år 2020. Detta innebär starkt påverkansarbete inom utbildningspolitiken.