Gå till innehållet

JHL:s representantskap beslutade om medlemsavgifterna för år 2020

JHL:s representantskap beslutade 14.11 om medlemsavgifterna för år 2020. Förbundets ordinarie medlemsavgift stiger något, men den totala medlemsavgiften förblir 1,38 procent av bruttoinkomsterna. Medlemsavgiften för yrkesutövare och minimimedlemsavgiften förblir också oförändrade. Minimimedlemsavgiften och andelen av medlemsavgifterna som återbetalas till föreningen gick till omröstning.

JHL:s totala medlemsavgift år 2020 är den samma som tidigare, dvs. 1,38 procent. Avgiften uppbärs på den inkomst som ligger till grund för förskottsinnehållningen, dvs. förvärvsinkomster, därmed jämförbara inkomster och förmåner från arbetslöshetskassan. Förbundets ordinarie medlemsavgift stiger från en procent till 1,05 procent, men arbetslöshetskassans medlemsavgift sjunker till 0,33 procent.

Yrkesutövarnas medlemsavgift förblir 20 euro i månaden och minimimedlemsavgiften 8 euro i månaden. Minimimedlemsavgiftens storlek gick till omröstning. Med rösterna 84-18 förblev avgiften oförändrad och sjunker därmed inte.

Också andelen av medlemsavgifterna som återbetalas till föreningarna förblir oförändrad, dvs. 20 procent. Också andelen av medlemsavgifterna som återbetalas till föreningarna gick till omröstning. Med rösterna 77-26 kommer återbetalningsandelen inte att sjunka.