Gå till innehållet

Ändringar i sammansättningen av JHL:s representantskap och förbundsstyrelse

JHL:s representantskaps höstmöte pågår i Vanda 13 - 14.11. På agendan finns bland annat beslut om förbundets medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan för år 2020. Det skedde också ett flertal personbyten i representantskapet och förbundsstyrelsen.

Det skedde flera byten i representantskapets och förbundsstyrelsens sammansättning.

Från huvudstadsregionens valkrets valdes Mira Kankare istället för Kaija Talonpoika till ledamot i förbundsstyrelsen från och med 13.11.2019.

Från Uleåborgs valkrets valdes Päivi Alho istället för Karita Alanko till ledamot i förbundsstyrelsen från och med 13.11.2019.

Sirkka Mantere valdes till representantskapsledamot istället för Krista Kiuru från och med 13.11.2019. Personbytet gäller Satakunta valkrets.

Lea Rajansuo valdes till representantskapsledamot istället för Aino-Kaisa Pekonen från och med 13.11.2019. Personbytet gäller Södra Finlands valkrets.

Satu Väyrynen valdes till representantskapsledamot istället för Tytti Tuppurainen från och med 13.11.2019. Personbytet gäller Uleåborgs valkrets.

Pia Lohikoski valdes till representantskapsledamot istället för Li Andersson från och med 13.11.2019. Personbytet gäller huvudstadsregionens valkrets.

Armi Nitovuori valdes till representantskapsledamot istället för Kati Tervo från och med 13.11.2019. Personbytet gäller Lapplands valkrets.